Bo każdy z nas był kiedyś dzieckiem.

Fundacja Projekt Sukces powstała na początku bieżącego roku z inicjatywy założyciela programu Projekt Sukces – Patryka Jankowskiego. Naszym celem jest stworzenie dzieciom najlepszych warunków do rozwoju i edukacji. Chcemy, aby każde dziecko miało równy start w dorosłe życie. Zależy nam na wspieraniu dzieci w potrzebie i wyrównaniu szans w doskonaleniu ich talentów, kompetencji i umiejętności.

Działamy na wielu płaszczyznach, a naszą główną misją jest niesienie pomocy na rzecz dzieci i ich opiekunów, w trudnych sytuacjach życiowych.

Przekaż darowiznęPobierz informator

Nasze cele

Celem Fundacji jest dążenie do tworzenia warunków optymalnych do prawidłowego rozwoju dziecka poprzez edukację, udzielanie pomocy materialnej i finansowej oraz promocję i wsparcie wszelkich działań, które spełniają misję Fundacji.

Nasza Fundacja to inicjatywa mająca za zadanie dbanie o dobro dzieci i pomoc im w stawaniu się odpowiedzialnymi, szanującymi się i świadomymi swojej wartości ludźmi.

Wsparcie w edukacji

Udzielanie pomocy mentalnej i finansowej dla dzieci i opiekunów w celu rozwoju talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży

Pomoc w trudnych warunkach życiowych

Wsparcie osobiste i instytucjonalne dla dzieci, które doświadczają różnych form wykluczenia społecznego.

Współpraca z instytucjami

Współdziałanie z instytucjami państwowymi i zagranicznymi, które swoimi działaniami pokrywają się z celami Fundacji Projekt Sukces.

Dofinansowanie oddziałów pomocowych

wsparcie szpitali w zakupie sprzętu medycznego i aparatury na rzecz profilaktyki i leczenia chorób wieku dziecięcego.

Organizacja szkoleń

prowadzenie i uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, sympozjach i debatach na temat rozwoju dziecka i niwelowania różnic społecznych.

Programy promocyjne

Organizowanie imprez charytatywnych, prowadzenie działalności informacyjnej promującej podejmowane przez Fundację przedsięwzięcia.

Mierzymy wysoko

Wierzymy, że wszelkie nasze zamierzenia i działania wpłyną pozytywnie na polepszenie warunków do rozwoju psychicznego i fizycznego dzieci. Chcemy wspierać ich potencjał poznawczy, społeczny i kulturalny.

Priorytetem dla nas jest promocja i wsparcie wszelkich form, które docelowo niosą pomoc i zapobiegają powstawaniu nierówności społecznych i wykluczeń o różnym charakterze.

Aby to osiągnąć włączamy w działania liczne instytucje, a także opiekunów i rodziców dzieci.

Przekaż darowiznę